0

Novel Coronavirus/SARS-Cov-2/Antigen Rapid test Device/saliva/ 5Ks

Dostupnost: Skladem více než 3 kusy
Kód: 177081
Výrobce:
329,00 Kč (329,00 Kč bez DPH)
NEBO

infoNapište první recenzi tohoto produktu

Novel Coronavirus/SARS-Cov-2/Antigen Rapid test Device/saliva/ 5Ks

Detaily

Test ze slin. Rychlý test na antigen nového koronaviru SARS-CoV-2 je určen pro použití vyškoleným personálem klinické laboratoře, osobám zaškoleným v poskytování zdravotní péče, ale i pro sebetestování laické veřejnosti, testování zaměstnanců ve firmách či dětí ve školách*.

Tento test je z oficiální české distribuce a je schválený MZČR pro samotestování. Zároveň se na něj vztahuje kompenzace 60 Kč / týden na jednoho zaměstnance.

Produkt je osvobozen od DPH

Hlavní vlastnosti: rychlý test ze vzorku slin vhodné pro domácí sebetestování pro testování ve firmách i ve školách jednoduché použití výsledek testu za 10 minut zdravotnický prostředek Princip testu Test ze slin je in vitro diagnostický test pro kvalitativní detekci antigenů koronaviru SARS-CoV-2 přítomných v lidských slinách, a to za použití rychlé imunochromatografické metody. Identifikace je založena na detekci monoklonálních protilátek specifických pro antigen nového koronaviru.

Obsah balení Jedna krabička obsahuje 5 ks plnohodnotných testů: Testovací zařízení, příbalová informace, plastový pytlík, tryska, extrakční pufr, extrakční zkumavka, stojan na zkumavky, pohárek / kapsa na odběr sliny, kapátko

K provedení testu budete potřebovat: Osobní ochranné pomůcky, stopky.

Použití Před použitím testu si pečlivě přečtěte příbalový leták. Pouze pro diagnostiku in vitro. Až do okamžiku použití musí test zůstat v uzavřeném sáčku. Nesprávné skladování může ovlivnit výsledek testu. Nepoužívejte testy, pokud je obal poškozený. V prostoru, kde se manipuluje se vzorky nejezte, nepijte ani nekuřte. Při odběru vzorků a během manipulace s nimi dodržujte příslušná hygienická opatření. Během testování používejte ochranné pomůcky – vhodný ochranný oděv, rukavice a ochranu očí/obličeje. Po provedení testu si důkladně umyjte ruce. Se všemi vzorky zacházejte jako s infekčním materiálem a zajistěte jejich likvidaci v souladu s platnými nařízeními.

Pozitivní výsledky udávají přítomnost virových antigenů, ale pro určení infekčního stavu je potřebná korelace se stavem pacienta a ostatní diagnostické údaje. Pozitivní výsledky nevylučují bakteriální infekce nebo ko-infekce jinými viry. Zjištěný původce nemusí být definitivní příčinou onemocnění. Negativní výsledky nevylučují infekci SARS-CoV-2 a neměly by být používány jako jediný základ pro léčbu pacienta. Negativní výsledky u pacientů se symptomy po sedmi dnech by se měly brát jako předpokládané a měly by být v případě potřeby ověřeny molekulární metodou. Negativní výsledky je třeba posuzovat v kontextu stavem pacienta a přítomností klinických příznaků a symptomů odpovídajících onemocnění Covid-19. Upozornění *Na základě výjimky pro antigenní testy vydané MZČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. lze Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen rapid test (saliva) používat pro sebetestování laickou veřejností: Upozornění pro odběratele: Odběratel má povinnost v rámci testování zajistit při pozitivitě antigenního testu provedeného laickou osobou bezprostřední informování poskytovatele zdravotních služeb za účelem provedení konfirmačního testu. Upozornění pro laickou veřejnost: Přečtěte si pozorně příbalový leták a postupujte přesně pokynů. V případě pozitivity antigenního testu bezprostředně informujte poskytovatele zdravotních služeb za účelem provedení konfirmačního testu. Nepříznivou událost, ke které během používání výrobku dojde, hlaste Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

Další informace

Výrobce Ne
Výrobce - řada nedefinováno
Akční zboží Ano bez kontroly
Akce po vyprodání akčního zboží (pouze s kontrolou) Ne
EAN Ne
SUKL Ne